LaatuNet-laatuneuvoston lausunto

LaatuNet-palveluun sisältyvä ulkopuolinen ja riippumaton asiantuntija- ja arviointiryhmä Laatuneuvosto kokoontui kesäkuun alussa arvioimaan laatujärjestelmän tämänhetkistä tilannetta.

Laadunhallinnan toimenpiteiden, kuten sisäisten auditointien ja poikkeamahallinnan jalkauttaminen valvontayksiköihin sekä laatutyön yhdenmukainen ohjaaminen ja auditointikoulutusten järjestäminen katsottiin olevan järjestelmän suurimpia vahvuuksia.

Myös interkalibroinnit ovat hyvä työkalu toiminnan kehittämiseen valtakunnallisesti. Laatuneuvoston linjauksen mukaisesti interkalibrointeja jatketaan niin, että seuraava interkalibrointi syksyllä 2020 kohdistuu eläinsuojeluvalvonnan prosessiin ja vuoden 2021 alussa uusitaan Oiva-interkalibrointi.

Koronarajoitusten takia siirtyneet LaatuNetin ulkoiset auditoinnit aloitetaan loppuvuodesta 2020. Ensimmäisellä auditointikierroksella pyritään auditoimaan valvontayksiköitä laadunhallinnan perustason selvittämiseksi. Jatkossa auditointisuunnitelma laaditaan riskinarviointiin perustuen.

Elintarvikevalvontaviranomaiset ovat velvollisia tekemään sisäisiä ja teettämään ulkoisia auditointeja. LaatuNetin ulkoiset auditoinnit täyttävät valvonta-asetuksen vaatimuksen, mutta ulkoisen auditoinnin voi tilata myös muulta taholta.

Laatuneuvoston mukaan laatujärjestelmän sisältämiä valtakunnallisia tilastotietoja ja toiminnallisia tunnuslukuja olisi hyvä hyödyntää vielä nykyistä enemmän.

Laatuneuvoston lausunto I/2020

Lisätiedot:

Outi Lepistö

outi.lepisto@envirovet.fi

p 045 895 7705