Kuntien epidemiainterkalibrointi onnistuneesti ohi, mukana ennätysmäärä osallistujia

LaatuNetin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Ruokaviraston ja Helsingin yliopiston yhteistyössä toteuttama kuntien elintarvikevälitteisiin epidemiaselvityksiin ja toimintaan kohdistuvaa interkalibrointi RYMYHARJOITUS2020 toteutettiin viikoilla 16-17. Harjoitukseen osallistui yhteensä 45 ympäristöterveydenhuollon organisaatiota. 

Interkalibroinnin aikana osallistujille toimitettiin tapaukseen liittyviä, harjoituksen edetessä päivittyviä tilannetietoja. Tarkoitus oli, että tilannetietojen perusteella valvontayksiköissä samoihin toimenpiteisiin kuin oikeassakin epidemiatilanteessa ryhdyttäisiin. 

Taustatietoja toimitettiin harjoituksen aikana 1-2 kertaa päivässä. Tietojen toimittamisajankohtia ja -tiheyttä ei kerrottu etukäteen. Lisäksi harjoituksen aikana vastattiin päivittäiseen webropol-kyselyyn. 

Yhteenveto harjoituksen kulusta

Epidemian aiheutti EHEC. Välittäjäelintarvike oli kotijuusto, joka oli valmistettu paikallisella lypsykarjatilalla raakamaidosta ilman riittävää kuumennuskäsittelyä (+ 40 ° C). Kotijuustoa on tarjoiltu maanantaina 13.4. kyläjuhlissavaihtoehtona grillimakkaralle. Keskiviikkona 15.4. juustoa on ollut tarjolla maistiaisena esittelypisteellä paikkakunnan suurimmassa marketissa. Kyseessä on ollut uuden tuotteen koe-erä, jossa ei ole huomioitu kuumennuskäsittelyn riittävyyttä. 

Ensimmäiset tiedot ripuliin sairastuneista tulivat perjantaina 17.4. kyläjuhlan osallistujistaLisää sairastuneita tuli tietoon pikkuhiljaa kaupan asiakkaista ja tilalla käyneistä. Tapaukseksi määriteltiin henkilö, joka sairastui vatsatautiin 16-22.4. välisenä aikana ja joka osallistui pääsisäisriehaan tai maatilamyymälän tuotteiden maistiaisiin. 

Taudinaiheuttaja selvisi seuraavalla viikolla. Yhteensä sairastuneita oli 35 ja kaksi lasta joutui sairaalahoitoonViidestä potilasnäytteestä ja samoin kotijuustosta on alustavasti positiivinen EHEC-tulos 

Yhteensä harjoituksen aikana 17-23.4. tehtiin RYMY-järjestelmään 30 epäilyilmoitusta, joista 24 elintarvikevälitteisestä ja 6 elintarvike- ja vesivälitteisestä.  

Häiriötilannelokia tai muuta kirjanpitoa pidettiin lähes kaikissa osallistuneissa organisaatioissa. Tiedotteita laadittiin harjoituksen kaikkina päivinä. Kuvitteellisia tarkastuksia tehtiin koulun ja päiväkodin keittiöön, vesilaitokselle ja vedenottamolle sekä maatilalle. Näytteitä otettiin sekä elintarvikkeista että talousvedestä. 

Harjoituksen aikana asetettiin varotoimenpiteenä talousveden keittokehotuksia. Lisäksi maatilalle annettiin rajoittavia määräyksiä koskien raakamaitoa ja kotijuustoa. 

Lue koko yhteenveto RYMYHARJOITUS2020

Läs hela sammanfattningen av RYMYÖVNING2020 här

Kiitämme kaikkia interkalibrointiin osallistuneita! 

Loppuraportti toimitetaan syyskuun aikana interkalibrointiin osallistuneille ja keskeisille sidosryhmille (mm AVIt, ohjaavat ministeriöt ja keskusvirastot) tiedoksi.  

Interkalibroinnin palautetilaisuus järjestetään perjantaina 11.9.2020 klo 10 alkaen. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä ja tiedotamme tästä lisää myöhemmin. 

Lisätiedot: 

LaatuNet: Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 895 7705
THL: Ruska Rimhanen-Finne ruska.rimhanen-finne@thl.fi
Ruokavirasto: Annika Pihlajasaari annika.pihlajasaari@ruokavirasto.fi 
Helsingin yliopisto: Janne Lundén janne.lunden@helsinki.fi   

 

*** 

Interkalibrointi on laadunhallinnan menetelmä toiminnan yhdenmukaistamiseksi, jossa samaa tapausta ratkotaan samaan aikaan kaikissa valvontayksiköissä. Interkalibroinnissa pyritään luomaan mahdollisimman autenttinen tilanne tapauksen pohjalle. LaatuNet-laadunhallintapalveluun sisältyviä interkalibrointeja toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.  

LaatuNet on ympäpristöterveydenhuollon valtakunnallinen laadunhallintapalvelu. Lisätiedot https://www.envirovet.fi/laatunet/    

*** 

EHEC on lyhenne bakteerin nimestä enterohemorraaginen Escherichia coli.  Bakteerin säilymönä toimii yleensä nautojen, mutta joskus myös lampaiden ja vuohien, suolisto. Hyvin pieni määrä bakteereita, vain 10–100 kappaletta, voi aiheuttaa infektion. Tartunta saadaan yleensä ulosteella saastuneen ja huonosti kypsennetyn ruuan välitykselläjuoma– ja uimaveden välitykselläkäsien välityksellä henkilöstä toiseen, esimerkiksi perheessä tai koskettelemalla eläimiä, joilla esiintyy EHEC-bakteeria. 

EHEC-infektion tavallisimmat oireet ovat verinen, kuumeeton ripuli ja vatsakrampit. Alkuvaiheessa voi esiintyä oksentelua. Myös oireettomia infektioita esiintyy varsinkin aikuisilla. EHEC-infektion oireet alkavat yleensä 3–4 vuorokautta tartunnan jälkeen. Ripuli kestää tavallisesti 4–10 vuorokautta.  

Noin 5–10  prosentilla tartunnan saaneista kehittyyhemolyyttis-ureeminen oireyhtymä. Siinä punasolut hajoavatverihiutaleiden  määrä laskee  ja ilmenee äkillinen munuaisten toimintavajaus. Hemolyyttis-ureemista oireyhtymää sairastavat henkilöt hoidetaan  sairaalassa.Oireyhtymä saattaa johtaa pysyvään munuaisvaurioon tai jopa kuolemaan. Pikkulapset ja iäkkäät ovat alttiimpia  sairastumaan infektion vaikeampiin muotoihin 

Lisätietoja: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/ehec