Kyselytutkimus ympäristöterveydenhuollon henkilöstölle digitaalisista ratkaisuista ja laadunhallinnasta

Hei,

Työskentelen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän terveysvalvonnassa
terveystarkastajana ja olen tekemässä opinnäytetyötäni Tampereen
ammattikorkeakoulun Teknologiaosaamisen johtamisen YAMK
-koulutusohjelmassa. Opinnäytetyöni yhtenä osana on kyselytutkimus,
jolla pyrin kartoittamaan eri ympäristöterveydenhuollon yksiköiden
hyödyntämiä digitaalisia ratkaisuja ja laadunhallinnan menetelmiä
valvonnan ja laadun kehittämiseksi.

Kysely on kohdistettu yksittäiselle henkilölle valvontayksikössä eli
jokaiselle tarkastajalle, johtajalle ja eläinlääkärille. Kyselyyn
vastaaminen kestää noin 20 – 30 min.

Kyselylinkki kyselyyn on avoinna 15.6.2018 asti! Kysely on tehty
kyselynetin avulla ja linkki kyselyyn löytyy osoitteesta:
https://www.kyselynetti.com/s/18172dc

Toivottavasti tavoitan jakelullani kaikki teidät. Toivon, että
ympäristöterveydenhuollon johtajat jakavat yksiköissään viestiä
eteenpäin mikäli huomaatte ettei viesti ole kaikkia omianne
tavoittanut.

Annan mielelläni tarvittaessa lisätietoja kyselyyn liittyen: p. 050
540 3263 tai sähköpostilla anu.vahamaki@fshky.fi

Hyvää kesän jatkoa!!

Terveisin:

Anu Vähämäki

terveystarkastaja

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Ympäristöterveydenhuolto