EU/ETA-maissa valmistuneiden eläinlääkäreiden pätevöitymiskoulutus alkaa elokuussa

EU- ja ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkäreiden pätevöitymiskoulutus

Eläinlääkintähuollosta annetun asetuksen mukaan kunnaneläinlääkäriltä, jonka virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, on kunnan vaadittava, että hän osoittaa tutustuneensa Eviran hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.

EnviroVet toteuttaa pätevöitymiskoulutuksen vuorovuosina Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa Eviran kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Ensimmäisen kurssin järjestää EnviroVet syksyllä 2016.

Koulutus kattaa eläinlääkintähuoltoon liittyvän lainsäädännön, ympäristöterveydenhuollon valvonnan tehtäväkentän ja eri viranomaisten roolit. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaja osaa koulutuksen jälkeen soveltaa aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä käytännön valvontatyössä, ymmärtäen kansallisen lainsäädännön soveltamisen osana EU-lainsäädäntöä.

 


Syksyn 2016 koulutuksen tiedot

Koulutuksen laajuus 4 op

Toteutustapa

  • 2 luento/harjoituspäivää
  • päivien välillä itsenäinen harjoitustehtävä
  • tentti

Lisäksi suositellaan pidettäväksi oppimispäiväkirjaa. Luennoitsijoille voi lähettää kysymyksiä liittyen tehtäviin ja luentoihin.

Ensimmäinen koulutuspäivä: Virkamiehenä kunnassa 25.8.

  • Kunnallinen organisaatio, virkatehtävät ja virkavastuu
  • Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja eri sektorit
  • Valvonnan toimenpiteet, hallinnolliset menettelyt ja seuraamukset
  • Hyvän hallinnon toteuttaminen: lainsäädännön hierarkia, oikeusperiaatteet, hallintolaki, julkisuuslaki, oikeusturvanäkökulmat

Harjoitustehtävä: tapaus, joka liittyy ensimmäisen päivän aiheisiin. Tehtävänä on laatia kaikki tapaukseen liittyvät asiakirjat eri menettelyvaiheissa aikajärjestyksessä ja perustella toimenpiteet.

Toinen koulutuspäivä: Eläinlääkärinä kunnassa 15.9.

  • Kunnaneläinlääkärin tehtäväkenttään sisältyvä kansallinen ja EU -lainsäädäntö ja sen soveltaminen sekä eläinlääkärin ammatinharjoittaminen
  • Harjoitustehtävän purku ja käytännön näkökulmia

Tentti sisältää yksityiskohtaisia kysymyksiä sekä case-tyyppisiä soveltavia tehtäviä. Tentin pituus max 4 h. Koulutuskieli on suomi, mutta tarvittaessa tenttikysymykset voi saada ruotsinkielisinä. Mahdollisuus yhteen uusintaan.

Hyväksytty suoritus = läsnäolo koulutuspäivissä, harjoitustehtävän palautus ja tentin hyväksytty suorittaminen (60 %). Hyväksytty suoritus ilmoitetaan Eviraan, joka pitää rekisteriä kunnaneläinlääkärin pätevyyskoulutuksen suorittaneista henkilöistä

Ajankohta ja paikka: ensimmäinen koulutuspäivä on 25.8.2016, toinen koulutuspäivä 15.9 ja tentti 6.10 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Tarkempi ohjelma ja koulutuspaikan tiedot sekä kurssimateriaalit lähetetään osallistujille.

Koulutuksen hinta 380 € (sis alv)

Ilmoittautuminen: Sitova ilmoittautuminen kurssille 10.8.2016 mennessä osoitteeseen info@envirovet.fi

Koulutukseen voi osallistua muukin henkilö kuin Suomessa laillistettu, EU ja ETA -jäsenvaltiossa eläinlääketieteen koulutuksen saanut eläinlääkäri. Maksimiosallistujamäärä on 50 henkilöä. Etusija on niillä, joilla on työllistymiseen liittyvä, konkreettinen ja välitön tarve osallistua kurssille.

Lisätiedot ELT Outi Lepistö, p. +35845 895 7705, outi.lepisto@envirovet.fi